Logo

O Slatině

Slatina

Slatina (německy Latein) je historická obec a současně od listopadu 1990 pod názvem Brno-Slatina také městská část rozkládající se na východním okraji města Brna,. na území, které bývalo obývané odpradávna, jak dokázaly zdejší četné archeologické nálezy. Do roku 1990 tvořila Slatina součást tehdejšího městského obvodu Brno IV.

Charakteristika

Přestože má Slatina městský charakter, má dosud stále velice dobře zachované původní vesnické jádro, nacházející se přibližně uprostřed území městské části. Jižně od původní vesnice se rozkládá řadová rodinná zástavba vzniklá převážně v dobách První republiky. Naopak severně od vesnické zástavby se jižně od silnice v Hviezdoslavově ulici rozkládá zdejší panelové sídliště, na západě sousedící se skupinou činžovních domů. Severně od Hviezdoslavovy ulice se nachází přibližně kosočtvercový obytný komplex tzv. Nové čtvrti, na západě a východě sousedící s průmyslovými areály. Při Hviezdoslavově ulici se nachází také areál zdejší trolejbusové a autobusové vozovny. Jihem území městské části prochází od jihovýchodu k západu Vlárská železniční trať, na níž se zde nachází nádraží. Podél trati a Řípské ulice se rozkládá velká průmyslová oblast, sousedící se zdejšími kasárnami. Na samém jihozápadě katastru Slatiny se rozkládají Švédské valy. V jejich sousedství vznikla na ploše tzv. Černovické terasy stejnojmenná průmyslová zóna, která v současnosti zasahuje i do okrajových částí katastrálních území Černovice a Tuřany. Jihem území městské části prochází dálnice D1. Nejsevernější část území městské části je archeologicky významná Stránská skála.

Na území městské části se dále nacházejí tyto čtyři oddělené osady:

zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-Slatina

Pro zdravý a spokojený život a rozkvět Slatiny - HNVRS.eu. 2017 Všechna práva vyhrazena. Zdroj fotografií je wikipedia.org