O nás

Vážení příznivci, vážení rodiče, vážení členové,

účastníme se již několikátých voleb. Mnozí se jistě budete ptát proč. Odpověď je taková, že nám není lhostejné, jaký je život občanů ve všech oblastech ve Slatině.

A také bychom chtěli zdůraznit, že nám nejde, tak jako politickým stranám, o uchopení moci ve Slatině, ale o obsazení všech důležitých postů nejlepšími a nejschopnějšími i Vámi zvolenými zastupiteli napříč všemi volebními stranami.
Naši zvolení zástupci pracovali v zastupitelstvu i v radě městské části a v mnoha komisích, které se sportem zcela nesouvisejí. Účast našich zástupců na jednání zastupitelstva byla procentuelně vysoká na rozdíl některých dalších zvolených kandidátů. Troufáme si tvrdit, že jsme většinu toho, co bylo v našem programu, úspěšně splnili. Co je naším cílem se dozvíte z našeho volebního programu, který dostanete nyní do Vašich poštovních schránek. Chceme moderně se rozvíjející městskou část klademe důraz na kvalitní společenský život mládeže, dospělých ale i nejstarší generace ve Slatině.

Protože nyní oslovujeme Vás, kteří jste jakýmkoliv způsobem spojeni s SK Slatina, rádi bychom Vám sdělili, co nás nejvíce trápí obecně ve sportu. Situace ve Slatině je složitá, protože na rozdíl od ostatních městských částí se sportu mnoho nepřeje. Například nyní se takovým způsobem zvýšili poplatky za tělocvičny, že je to likvidační krok například i pro cvičení rodičů s dětmi i ostatních sportovních oddílů. A to samozřejmě nechceme. Nechceme více finančně zatěžovat rodiče i naše členy, ale pokud se situace nezmění, budeme tak muset učinit. Současná reprezentace na radnici se chlubí jak pro sport vybudovala hřiště na Jihomoravském náměstí. Co nám vadí, že nám bylo již při návrhu slíbeno, že hřiště bude vypadat jinak, ale ve skutečnosti se nás bohužel nikdo na nic neptal. Lépe řečeno po konečném návrhu jsme byli postaveni před hotovou věc. A to jsme přesvědčeni, že to nebylo správné, protože měli být osloveny všechny zainteresované strany pro vyjádření názorů na tuto dlouhodobou investici.

Proto Vás oslovujeme v tento čas, krátce před volbami, a žádáme Vás o podporu. Pokud Vás náš volební program zaujme nebo budete chtít podpořit nezávislé kandidáty na naší kandidátce, budeme Vám velmi vděčni. Věřte nám, že pokud se dostaneme do zastupitelstva Brna-Slatiny, tak už od začátku budeme podporovat korektnost a slušnost při důležitých povolebních jednáních, nikoliv osobní ambice a nemorálnost, což jak je výše napsáno byl případ před čtyřmi roky. Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že pouze s Vaší podporou ve volbách se nám podaří splnit náš program i cíle, které jsme si předsevzali.

Předem Vám děkujeme za Vaši účast ve Volbách.

„Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny“